Quyagitnaq Apiqutit

Executive Department

Ben Kogvik

Titigaqtilagik Uqaqtilu Tel.: (867) 360-6338 ext: 24

Robin Ikkutisluk

Laisaliqutit Aulatyutinut Ikayuqti Tel.: (867) 360-6338 ext. 28

Corporate Department

Raymond Quqshuun

Hivuliqti Kuapurisanut Kivgaqtit Tel.: (867) 360-6338 ext. 25

Edna Porter

Kiinauyaligiyi Tel.: (867) 360-6338 ext. 23

Technical Department

Karén Kharatyan

Piluaqnaqtuliqutinut Kivgaqtutit Tel.: (867) 360-6338 ext. 35