Hatqiumapkainiq

Tukhigautit tuhaqpaligakhanut tapkununga Nunavut Imaligiyit Katimayit allatqitlu havagutit kivgaqtutitlu tugaqtitaulat talvunga:

Nunavut Imaligiyit Katimayit
c/o Piyaulat Tuhagakhat Inmiguqtunutlu Kamayi
Titigaqaqvia 119
Uqhuqtuuq, NU X0B 1J0

Akiittuq: 1 (855) 521-3745
Hivayauta:  (867) 360-6338
Fax-kut:  (867) 360-6369

atip-aiprp@nwb-oen.ca

Toll Free: 1 (855) 521-3745
Telephone:  (867) 360-6338
Facsimile:  (867) 360-6369

atip-aiprp@nwb-oen.ca

Inmiguqtunut Maligait

Kangiqhimayangini pigiyavut Inmiguqtunut maligait, ilautitlugit tuyugangat qagitauyamik tapkununga Imaligiyit, naunaiyaqlugit tapkuat Maligait Atuqninut.

Tuhaqhitainiq

Pilaqninut tapkuat Imaligiyit tuhagakhaliat tapkununga Pilaqnit Tuhagakhat Tukhigaqni tamnaluniit Tuhaqhitautit, takulugit tapkuat: